Op deze pagina worden de laatste nieuwtjes aangekondigd.
 

Afbeelding invoegen      

 

Afbeelding invoegen  
Heeft u zich al aangemeld? 
 
Beste leden van hengelsportvereniging Oosterschelde,
 
In deze brief informeren wij u over de verzending van de vispassen en de lijsten met viswateren voor het jaar 2018. Tevens is deze brief de uitnodiging voor de "Inloopavond” en de "Algemene ledenvergadering 2018”.
 
Vispassen.
Als u uw contributie hebt betaald via automatische incasso of via overschrijving/acceptgiro, heeft u de vispas waarschijnlijk inmiddels ontvangen of zal hem spoedig ontvangen.Als u gekozen heeft voor het gebruik van de visplanner via uw smartphone kunt u de informatie over de wateren waarin u gerechtigd bent te vissen vinden en aantonen op de app ‘visplanner.nl’ van sportvisserij Nederland. Hierin zijn ook de wateren van HSV Oosterschelde opgenomen.Mocht u toch gekozen hebben voor een papieren landelijke lijst met viswateren dan zult u hiervan het aanvullingboekje ontvangen. Hierin staan de landelijke viswateren waarin u gerechtigd bent te vissen. De aanvullende lijst met viswateren van de hengelsportvereniging Oosterschelde kunt u printen vanaf de website www.hsvoosterschelde.nl/viswateren, aanvragen bij de secretaris of afhalen op verkooppunt tegen overlegging vispas.
 
Vergaderingen en feestelijke afsluiting visjaar.
Hierbij nodigen wij u uit voor de volgende 2 gelegenheden:
 
1.Inloopavond op 2 februari 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur in het Dorpshuis te Ouwerkerk.
De inloopavond is bedoeld voor leden die vragen, opmerkingen of voorstellen voor het bestuur hebben. U kunt op deze avond een en ander met bestuur bespreken. Uw informatie kan het bestuur gebruiken bij de vorming van toekomstige plannen. Op de inloopavond worden alleen leden verwacht. Als u wilt deelnemen aan de inloopavond wordt u verzocht zich aan te melden bij de secretaris. Bij voorkeur per e-mail en als dit niet mogelijk is per telefoon.
Bij aanmelding vernemen we graag van u: Naam, telefoonnummer, e-mailadres.
NB: Als er geen aanmeldingen worden ontvangen, gaat de inloopavond niet door.
 
2.Algemene ledenvergadering annex feestavond op vrijdag 9 februari 2018 van 19.30 uur tot 23.00 uur in het Dorpshuis te Ouwerkerk. De agenda van deze avond zal bestaan uit een formeel gedeelte waaronder de inbreng op de inloopavond, alsmede de bestuursverkiezing en een informeel gedeelte waaronder een loterij en een culinair gedeelte. Als u zich verkiesbaar wilt stellen voor het bestuur dient u dit minstens 2 weken voor de vergadering mede te delen aan het bestuur.
 
Als u wilt deelnemen aan de algemene ledenvergadering wordt u verzocht zich aan te melden bij de secretaris, bij voorkeur per email en als dit niet mogelijk is per telefoon. Op de algemene ledenvergadering kunt u als lid ook uw partner meebrengen.Bij aanmelding voor de algemene ledenvergadering vernemen wij graag van u:
Naam, telefoonnummer, emailadres, aantal personen en eventuele dieetwensen
 
Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het bestuur.
Met vriendelijke groeten, Het bestuur van HSV Oosterschelde.

 
 
Oudere berichten kunt u vinden bij