Laatste nieuwtjes.
 

Afbeelding invoegen      

 

 

Afbeelding invoegen
  Uitnodiging algemene ledenvergadering 2022.

Bent u lid van de vereniging. dan nodigen we uit voor de algemene ledenvergadering 2022.
 
De uitnodiging is reeds verstuurd via email maar veel leden hebben geen email opgegeven of hebben inmiddels een ander mailadres waardoor de uitnodiging niet is aangekomen.
 
 

De algemene ledenvergadering 2022

De algemene ledenvergadering annex BBQ zullen wij organiseren op vrijdagavond 3 juni  2022 om 18.00 uur bij recreatieboerderij van Langeraad, Weelweg 3 in Kerkwerve.

U bent van harte welkom met uw partner.

Deze bijeenkomst heeft een formeel en een informeel karakter, het overzicht van te behandelen punten en het verdere verloop van de avond zijn hieronder vermeld.

De verslagen van penningmeester en het jaarverslag van de secretaris zullen binnenkort op de website worden gepubliceerd en/ of  tijdens de algemene ledenvergadering uitgereikt.

 

18.00 uur    Ontvangst

18.30uur

1.       Opening algemene ledenvergadering en mededelingen voorzitter

2.       Jaarverslag secretaris

3.       Verslag penningmeester

4.       Verslag financiële commissie en décharge penningmeester

5.       Verkiezing leden financiële commissie

6.       Bestuursverkiezing, aftredend en herkiesbaar Peter Willemse(secretaris)

7.       Rondvraag

8.       Afronding formeel gedeelte en start BBQ

 

 Voor de algemene ledenvergadering annex BBQ wordt u dringend verzocht zich aan te melden bij de secretaris; dit kan per email secretaris@hsvoosterschelde.nlof telefonisch.  Eventuele vragen aan het bestuur graag een week van te voren indienen.

We ontvangen bij uw opgave graag de volgende informatie van u:

Naam                                         :

Aantal personen                          :

Eventuele dieetwensen                :

Indien u belangstelling heeft voor de vrijgekomen bestuursfunctie wordt u verzocht dit minimaal 1 week voor de algemene ledenvergadering te melden.

Wij hopen u op deze avond  met uw partner te begroeten.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de hengelsportvereniging Oosterschelde.


 

 

Afbeelding invoegen
  Parkeerhinder.

Beste mensen,
 
bewoners en bedrijven aan de Spuiweg Brouwershaven ondervinden parkeerhinder op deze smalle weg. De doorgang is bij in de berm geparkeerde auto's minimaal waardoor de oprit en openbare bermen worden gebruikt om te passeren. Hierdoor ontstaat schade. We willen vragen om te parkeren aan de overzijde van het viswater op het openbaar parkeerterrein nabij de brandweergarage.
De bewoners zijn er mee gebaat maar op termijn ook wij als sportvissers. 
Graag uw medewerking.


 

 

Afbeelding invoegen
 
Bootwedstrijd 2022

Op 3 december houden we onze jaarlijkse bootwedstrijd.

Net zoals andere jaren met MS Theo

Opgeven kan door middel van een whatsappbericht naar 0631951145 

Vertrek om 08:00 uur vanaf eindstation NS in Vlissingen

Kosten voor deze dag zijn €30 per persoon

Na aanmelding wordt u toegevoegd aan de app-groep bootwedstrijd 2022

Per lid mag 1 introduce worden meegenomen

We vragen u vriendelijk om na aanmelding het bedrag over te maken naar

NL43INGB0005632036 t.n.v. D. Goedheer onder vermelding van Bootwedstrijd
 
Bij Afmelding vóór 1 december wordt uw geld terug gestort
 
Na 1 december komt het ten goede aan de prijzentafel


 

Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen 

  Gratis jeugdvergunning, online te bestellen.

Voor de jeugd is het mogelijk om via onze site een gratis jeugdvergunning aan te vragen. De vergunning heeft een paar voordelen.
  • Met de gratis jeugdvergunning heb je schriftelijke toestemming om te mogen vissen in de viswateren die op de vergunning staan vermeld en ben je nog niet genoodzaakt om een betaalde vispas aan te vragen.
  • Als je de vergunning aanvraagt sta je bij onze vereniging geregistreerd. Hierdoor kunnen we je informeren over jeugdwedstrijden of andere jeugdactiviteiten. 
  • Je ontvangt 4 keer per jaar, via sportvisserij Nederland, het jeugdmagazine Stekkie met vistips en visverhalen. 
  •  Je wordt op tijd geïnformeerd indien je gratis vergunning vervalt vanwege je leeftijd.
Om de vergunning aan te kunnen vragen moet je op het moment van aanvraag jonger zijn dan 14 jaar. Bij aanvraag wordt om toestemming van je ouders of verzorgers gevraagd. 
 
 
Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op onze site op de pagina Lid worden.
 

 

 
Vangstregistratie.

Graag willen we het belang van de vangstregistratiekaart nogmaals benadrukken. Registratie van de vangsten helpt ons om inzicht te krijgen in het resultaat van het project "Platvis in de polder".
 
Registratiekaarten kunnen onder andere hier worden gedownload.
 
 
 
   
Oudere berichten kunt u vinden bij