Onze viswateren.

 

Meld visstroperij en illegale visserij.     

Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meldpunt visstroperij of sportvisserij ZWN  kan melding worden gedaan van (vermoedelijke) visstroperij.
Bij Urgente situaties: Via meldpunt van de NVWA. 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer: (0900) 0388

 


 
Afbeelding invoegen
 
Download hier de lijst van viswateren van HSVO
 
Indien u geen gebruik maakt van de visplanner, dient u bij controle deze lijst tezamen met uw vispas te laten zien.
 
Klik op de afbeelding voor een download.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download hier de hengelvangstregistratiekaart.
 
Deze dient u te gebruiken indien u in de kreken van Ouwerkerk vist.
 
Klik op de afbeelding voor een download.
 

 
Kreken van Ouwerkerk.
 
De Kreken van Ouwerkerk zijn stroomgeulen die ontstaan zijn door de watersnoodramp van 1953. Deze Kreken zijn na de herverkaveling aan Staatsbosbeheer toegewezen. Het visrecht is echter van een Ambachtsheer en de H.S.V. Oosterschelde is de huurder. Direct na de ramp werd er veel bot en schol gevangen. Forel en paling behoren tot de vaste vissoorten. Na een project is dit uitgebreid met bot en tarbot. De forel, bot en tarbot mag men houden mits men zich houdt aan de minimum maat en aantallen welke zijn aangegeven in de lijst van viswateren bovenaan deze pagina. De paling mag men vangen, maar moet direct worden teruggezet.

In 1997 is er door het waterschap een aalgoot aangelegd. In 2011 zijn er bijna 10.000 glasaaltjes deze aalgoot gepasseerd richting o.a. de Kreken. Aan de oevers van de Kreken zijn verschillende vissteigers waarvan één aan de weg van de Buitenlandse Pers bij omgeving Caissons. De andere steigers liggen op flinke afstand van de parkeerplaatsen maar zijn wel goed bereikbaar. De hengelaars kunnen onder bijna alle weeromstandigheden een beschutte visplaats vinden.
De diepte van het viswater varieert van 0,5 tot 8 m en op één plaats zelfs nog dieper dan 10 m.
 
 
 
 
 
Kaaskenswater Zierikzee. 

Kaaskenswater (1) is een viswater onder de rook van Zierikzee. Het is een brak water. De Spanjaarden hebben in de 16e eeuw dijken doorgestoken waar, na het herstel, het Kaaskenswater en de Ronde Weel zijn overgebleven.
Aan de kant van de Schouwse Dijk bevindt zich nog een put van ongeveer 4 a 5 meter. Voor de rest is het water ongeveer 1 tot 2,5 m diep.
In het water zwemt aal en forel. Het water heeft een Chloriden-gehalte variërend van 3000 mg/l in de winter tot 9000 mg/l in de zomer.
Voor zoetwatervis is dit te zout. Uitzettingen hiervan heeft geen enkele zin. 
Het Kaaskenswater beschikt over 3 vissteigers voor invalide of mindervalide sportvissers. Hiervan is er één gelegen aan de zuidzijde en twee aan de noordzijde van het Kaaskenswater. 
Deze visstek biedt op vele plaatsen ook beschutting aan de hengelaar.
 
Afbeelding invoegen
Ronde Weel Zierikzee

De Ronde Weel (2) is in het verleden bevist door een palingvisser. Het is een water met in het midden een diepe put. Voor de hengelaars schijnbaar onaantrekkelijk want de waterkwaliteit is slecht en er wordt nooit in gevist. Er hebben hier ook geen visuitzettingen plaatsgevonden.

Kaart Zierikzee

 


 

Schouwse vaart Zierikzee
 
De Schouwse vaart (3)is in 1953 gegraven met een tweeledig doel. De grond werd gebruikt voor versteviging van de Schouwsedijk. De nieuw gegraven vaart moest voor een verbeterde afvoer van het regenwater zorgen.
Dit water wordt via het gemaal bij het Sas in het havenkanaal van Zierikzee geloosd. Via dit gemaal komt echter ook veel lekwater naar binnen. De Schouwse vaart is hierdoor flink brak en het chloridengehalte schommelt tussen 4 a 9 duizend mlg/l. Bij dit gemaal komt ook jaarlijks veel glasaal naar binnen wat goed is voor de aalstand.
Er zijn 2 stukken te bevissen:
1. Schouwse vaart Leverdijk, van rijksweg N59 tot aan de Hoeveweg.
2. Schouwse vaart tussen Schouwse weegje en de Heereweg te Noordgouwe.
 

 

 

 
Noorderpolder Zierikzee
 
De Noorderpolder (4) ligt ten noorden van Zierikzee. Bij het inrichten van deze polder is een vaart gegraven langs de Juliana van Stolberglaan.
Dit is een zoetwater en de H.S.V. Oosterschelde heeft hier met succes vis uitgezet. Er zwemt karper, ruisvoorn en paling in rond. Voor de zoetwaterhengelaars een ideaal viswater waar men geen hinder heeft van verkeer.
Voor valide of mindervalide sportvissers is er tevens een vissteiger.

 

 

Afbeelding invoegen
Grachten rond Zierikzee
 
De grachten (5) worden onderscheiden in twee gedeelten n.l de zoete- en zoute gracht. De zoete gracht is het gedeelte van de gracht tussen de Noord Havenpoort en de Nobelpoort. De zoute gracht loopt van westkant Nobelpoort tot aan het Bolwerk bij de Havendijk. De zoete gracht was vóór de ramp van 1953 een sierwater. Helder water met waterlelies en goudvissen. Na de ramp was deze helderheid verdwenen. Toen de H.S.V. Oosterschelde de grachten rond Zierikzee huurde, is er in de zoete gracht vis uitgezet.
Aan het water werd brasem, karper, baars, voorn en snoek toevertrouwd
 
 

Afbeelding invoegen Varreput Zierikzee

Een leuk viswater (6) voor de jeugdige visser is te vinden in de binnenstad van Zierikzee aan het begin van de Weststraat. Hierin zit vooral voorn en een aantal karpers. Vroeg in het jaar als de eerste warme zonnestralen het water op gaan warmen en de planten nog diep zitten, krioelt het aan het oppervlak vaak van de jonge vis.

 

 

 

 

Afbeelding invoegen
 
Eendenvijver Nieuwerkerk
 
De eendenvijver te Nieuwerkerk is een hengelvijver die bekend staat als de karperput. Een geliefd viswater voor de karpervissers, vooral bij de jeugd van Nieuwerkerk.
 
 
 


Afbeelding invoegen  

Watergang Brouwershaven.

Dit betreft een stadsgracht aan de rand van Brouwershaven, gelegen aan de Spuiweg en een water aan de Noordwal. De diepte varieert van 0.5 tot 2m. Er zit in ieder geval karper. Als je er vist en je vangt andere soorten, dan horen we dat graag.

 

Kaart Brouwershaven 

 

Afbeelding invoegen

1. Visvijver Oosterland.

De jeugd van Oosterland was voor het vissen in binnenwater altijd aangewezen op de karperput in Nieuwerkerk. Het is gelukt om voor deze jeugdige hengelaars een eigen viswater, aan de Hofweg in Oosterland, te creëren. De jeugd heeft daar nu een eigen viswater en kunnen daar brasem, voorn, kroeskarper en winde vangen

kaart_Oosterland