Welkom


Afbeelding invoegen
 

Welkom op de website van HSV Oosterschelde

        Opgericht 23 juni 1954

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 18 oktober 1956.

K.v.K. nr. 000040309500 

Hengelsportvereniging Oosterschelde 
is gevestigd op Schouwen-Duiveland.


 
Catch and release.
Voor uitzonderingen, 
zie de lijst van viswateren
Weerhaak is goed
Weerhaakloos is beter
 Gebruik een passende haak 
bij de te verwachten vis
Gebruik een hulpmiddel om de vis te onthaken
Lekker gevist?
Afval mee naar huis
        
 

 
De vereniging heeft in 2014 haar 60 jarig jubileum gevierd. Het is een vereniging met een voor Zeeuwse begrippen redelijk arsenaal aan eigen viswater. Deze viswateren worden elders op deze site verder toegelicht.       
       
In de zoete viswateren bevinden zich hoofdzakelijk blankvoorn, brasem, zeelt en karper terwijl in de brakke viswateren hoofdzakelijk forel wordt uitgezet. Dit houdt in dat een lid of vergunninghouder naast de landelijke lijst met viswateren een aanvullende lijst met viswater van de vereniging ontvangt. 
 

Afbeelding invoegen


Afbeelding invoegen

 
 
De vereniging werkt nauw samen met de andere hengelsportverenigingen en onderhoudt goede contacten met de gemeente, Staatsbosbeheer en waterschap.
 
In sportief opzicht timmert de vereniging goed aan de weg met 4 verschillende competities namelijk: 
- competitie zout 
- competitie brak 
- competitie zoet jeugd 
- competitie zoet senioren

Aanvullend hieraan wordt er jaarlijks een bootwedstrijd georganiseerd.

Kortom, er is voor elke sportvisser, inwoners van Schouwen-Duiveland, bezoeker of toerist, wel iets interessants te vinden bij HSV Oosterschelde.