Nieuwtjes/Activiteiten


Zeevispas vervalt - vrijdag 28 september 2018


 
Zeevispas komt te vervallen 

De ZeeVISpas is qua aantal de afgelopen jaren hard teruggelopen en op de ALV van 9 juni is het voorstel gedaan om de ZeeVISpas af te schaffen en uit het huishoudelijk reglement te halen.
Aan dit voorstel is gehoor gegeven. De verenigingen, die het betreft, ontvangen hier nog een uitgebreide brief over. Sportvissers worden hierover ook nog uitgebreid geïnformeerd.

(Bron Sportvisserij Nederland)


Terug naar de vorige pagina >